Struktura organizacyjna

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst ‹‹ powrót
Biuro Cmentarza Komunalnego
Symbol: BC
Adres: ul. Opolska 32/2, 47-100 Strzelce Opolskie
Kierownik biura: Bartłomiej Poźniak
Do zadań Biura Cmentarza Komunalnego należy:
  • prowadzenie map geodezyjnych i ksiąg ewidencyjnych cmentarza komunalnego oraz wskazywanie miejsc pochówku,
  • utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu oraz w pomieszczeniach socjalnych cmentarza,
  • utrzymanie zieleni i prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na cmentarzu,
  • zawieranie umów z dostawcami energii i wody, dokonywanie opłat za dostarczane media i wywóz nieczystości z cmentarza oraz siedziby jednostki,
  • pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Radę Miejską,
  • wydawanie zezwoleń na obiekty stale naziemne, pomniki na cmentarzu,
  • wydawanie zezwoleń na budowę grobu murowanego dla umieszczenia tam zwłok,
  • prowadzenie niezbędnych remontów na cmentarzu oraz prac związanych z rozbudową cmentarza,
  • wykonywanie innych usług związanych z pochówkiem zmarłych, zleconych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne.

Pliki do pobrania:Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013