Struktura organizacyjna

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst ‹‹ powrót
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Adres: ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Pokój: Nr 3 (na I piętrze) - sekretariat
Nr telefonu: 77 461 99 00
Fax: 77 413 07 28
Dyrektor: Ewa Hałek
Do zadań GZMK należy w szczególności:
  • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i garażami oraz terenami przydomowymi (zieleńcami, placami zabaw, miejscami postojowymi),
  • prowadzenie cmentarza komunalnego,
  • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych, garaży oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
  • wydawanie decyzji w sprawach przekształcenia użytkowania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz związanych z podziałami nieruchomości,
  • dzierżawa nieruchomości gminnych
  • wydawanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych,
  • ustanawianie na nieruchomościach gminnych trwałego zarządu i innych ograniczonych praw rzeczowych,
  • dokonywanie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz udzielanie bonifikat.
Godziny pracy Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego:
  • poniedziałki od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
Dyrektor przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:00.


Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013