Struktura organizacyjna

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst ‹‹ powrót
Referat Finansowo- Księgowy
Symbol: FK
Pokój: Nr 4 (na I piętrze)
Główny księgowy: Ewelina Pieróg
Do zadań Działu Finansowo Księgowego należy m.in.:
  • przyjmowanie wpłat czynszowych za dzierżawę i najem lokali użytkowych oraz wystawianie faktur,
  • prowadzenie księgowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu jednostki,
  • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku przekazanego jednostce,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych budynków i budowli oraz urządzeń,
  • ewidencja i realizacja rachunków i faktur,
  • windykacja należności za dzierżawę i najem lokali użytkowych, w tym na drodze sądowej i przez komornika,
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych.


Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013