Struktura organizacyjna

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst ‹‹ powrót
Referat Gospodarki Mieszkaniowej
Pokój: Nr 5
Kierownik referatu: Maria Trofimowicz
Stanowisko ds. zasobu: Olga Jarzyna
Do zadań Referatu Gospodarki Mieszkaniowej należy:
 • przyjmowanie wniosków na najem lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wniosków osób uprawnionych do mieszkań komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem prawa do najmu lokali,
 • sporządzanie umów z najemcami lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych i pomieszczeń tymczasowych oraz aneksów do tych umów,
 • realizowanie programu zamiany lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z eksmisją z lokali,
 • opracowanie projektów umów o zarządzenie budynkami lub lokalami,
 • ogłaszanie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy,
 • windykacja należności czynszowych , w tym na drodze sądowej i przez komornika,
 • ustalanie zasad korzystania z lokali mieszkalnych znajdujących się w obiektach oświatowych,
 • organizowanie konkursów i przetargów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym garaży.


Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013