Struktura organizacyjna

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst ‹‹ powrót
Referat Inwestycyjno - Remontowy
Symbol: IR
Adres: Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Pokój: Nr 6
Nr telefonu: 77 461 99 13
Kierownik referatu: Arkadiusz Linek
Do zadań Referatu Inwestycyjno-Remontowego należy:
  • uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, zmiany sposobu użytkowania lokali oraz dokonywanie zgłoszenia prac remontowych lub rozbiórkowych budynków i budowli w trybie określonym w prawie budowlanym,
  • przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót geodezyjnych oraz remontowych, usług i dostaw dotyczących
  • zasobu zarządzanego bezpośrednio przez GZMK i zawieranie umów z wykonawcami,
  • sporządzanie inwentaryzacji budowlanej dla budynków nieposiadających dokumentacji technicznej,
  • organizowanie przeglądów budynków, lokali użytkowych i urządzeń technicznych, pozostających w bezpośrednim zarządzie lub gospodarowaniu GZMK, kwalifikowanie budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych do remontów oraz sprawdzanie kosztorysów,
  • uzyskiwanie świadectw energetycznych budynków,
  • zapewnienie wykonania obowiązkowego usuwania zalegającego śniegu i lodu na budynkach i obiektach pozostających w bezpośrednim zarządzie GZMK oraz kontrola wykonania tego obowiązku przez zarządcę i dzierżawców,


  • Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013